ئیتتیفاقی ئافتاب ئانێ موقابیل بوو بە ڕووت
ئافەتێکی دی، نەما تابی، بوەستێ ڕووبەڕووت
 
دیارە خۆ پەروانە ھەر سووتانە ئەسڵی موددەعای
بۆیە ئێمەش عاشقین، ئەی شەخسی ئاتەش خوو، بە خووت
 
ئەم فیزاعەت بەدوەوە، حەقتە کە ناپرسی چیە
تۆ، یەکێ، دائیم ھەزارێکی وەکو من دوو بە دووت
 
ئەی مەحەببەت! ئاگرێکی ھێندە خۆش و دڵ نشین
ئەو کەسەی سووتووتە، ھەر ئەو ھەوڵ ئەدا بۆ سوو بە سووت
 
ئەم شەرارەی فیرقەتە مەخلووقی وا کردە کەباب
مالیکی دۆزەخ دلی بەم عالەمی ناسووتە، سووت
 
سوبحی مەحشەر بوو، وتت: سوبحەی زووە وادەی ویسال
عالەمی کوشت وادەی ئینتیزاری ھاتی وادەی زوو بە زووت
 
تۆ لە باسی زوڵفیا 'مەحوی' نەبێتە مووشکاف
رۆح و دڵیە 'مدة العمر'ی ئەسیری موو بە مووت