با گەمە بە درەخت دەكات
درەخت بە گەڵا
گەڵا بەزەوی
زەوی بە رۆحی من
رۆحی من بە ژیان


ئاسمان گەمە بە ئەستێرە دەكات
ئەستێرە بەچاوی تۆ
چاوی تۆ بە من
من بەمەرگ
مەرگ بە جوانی


باران گەمە بە پرچت دەكات
پرچت بەدەستی من
دەستی من بە جگەرە
جگەرە بەهەناسەم
هەناسەم بە ونبوون


سەفەر گەمە بە نیشتمان دەكات
نیشتمان بە وێرانبوون
وێرانبوون بە عەشق
عەشق بە فڕین
فڕین بە ناكۆتا


رابوردوو گەمە بە رانەبوردوو دەكات
رانەبوردوو بە ئایندە
ئایندە بە ئاسودەیی
ئاسودەیی بە چارەنووسی من
چارەنووسی من بەتەنیایی


ئاوێنە گەمە بە رووخسارم دەكات
رووخسارم بە تەمەنم
تەمەنم بە بێهودەیی
بێهودەیی بەشیعر
شیعر بە ئاوەزم


ئاو گەمە بە ئاگر دەكات
ئاگر بە شاعیر
شاعیر بە وشە
وشە بە خوێن
خوێن بە خۆكوشتن


ژووان گەمە بە شوێن دەكات
شوێن بە نامۆیی
نامۆیی بە مەستیی
مەستیی بە چاوەڕوانیی
چاوەروانیی بە من
فێبریوەری 2010
omerjelal@yahoo.com